Zobārstniecības klīnikas Zobu Feja speciālisti

Sarmīte Jākobsone

 

  • Absolvējusi Rīgas 4. medicīnas skolu, specializācija "Medicīnas māsa". 
  • Absolvējusi medicīnas profesionālo izglitības centru, speciālizācija "Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas specialitāte".
  • Absolējusi LU Māszinību fakultāti- profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē un internās aprūpes māsas kvalifikāciju.
  • Aktīvi piedalās starptautiskos kongresos un kvalifikācijas celšanas kursos.